VK STUDIO POHYBU bylo založeno 1. září 2014 za účelem realizace projektu VK SYSTÉM CVIČENÍ. 11. dubna 2015 bylo otevřeno nové samostatné studio na adrese Komenského 48, Přerov. Postupně, cíleně budován interiér pro pozitivní vedení lekcí do počtu 10 osob.

Technické vybavení doplněno laděním celého interiéru, aby klienti studia vnímali lépe výuku, cítili se uvolněně, příjemně a snadněji vnímali svou energii. Reference, výsledky, zvyšující se zájem veřejnosti i osob z oboru dokazuje správnost cesty. Hlavním aktérem VK studia pohybu a tvůrcem VK systém cvičení je Mgr. Věra Krestýnová, učitelka tance, TV, pilátes a dalších pohybových aktivit. Postupně vzniká tým osob, které VK systémové cvičení podporují a sami se začínají do výuky zapojovat. VK systém cvičení zaujímá hlavní prostor výuky. Vítáme u nás i jiné pozitivní pohybové aktivity, zejména zaměřené na výuku dětí. Prevence pro zdraví, cílená rehabilitace a náprava těla s podporou energie cvičícího je hlavním cílem výuky.

VK STUDIO POHYBU