VK SYSTÉM POHYBU vychází z motta:  „V tobě je síla, v tobě je energie, v tobě je zdraví!”

Navedu Vás na správnou cestu vnímání, poznávání, uvědomění a využití vlastní energie pro zdraví. K metodice se váže soubor cviků a sestav podporující pevnost, pružnost a harmonizaci těla i duše.

Čerpám z podstaty Pilates, z metodiky moderního tance Marthy Graham, z moudrosti asijských mistrů, energetické medicíny, Čchi-kungu - systému "Stojíš jako strom" a jiných pozitivních zdrojů. Užívám si každou lekci se svými klienty a stále pracuji na rozvoji projektu "VK systém pohybu".  VK systém pohybu je obecný a lze aplikovat na různé pohybové systémy. V našem studiu aplikujeme na VK systém cvičení. Věra Krestýnová

POPIS PROJEKTU VK SYSTÉM POHYBU

SLOVO ÚVODEM  k VK SYSTÉM CVIČENÍ

ZDRAVÉ, NEZATĚŽUJÍCÍ CVIČENÍ PRO VŠECHNY VĚKOVÉ SKUPINY od 10 let do věku 80 – 90 let.

Cvičení je vhodné pro osoby s rozličným pohybovým zatížením: rekreační činnost, osoby necvičící, osoby s odchylkami souměrnosti těla, podpora rehabilitace a samo rehabilitace. Značným přínosem pro osoby s velkým pohybovým zatížením, výkonné sportovce, zejména s jednostranným zatížením. Cílem VK systému cvičení je dosažení stejného svalového napětí a požadované délky svalů celé pohybové soustavy. Zaměření na hluboké svaly pánve, opory zad, maximální zpevnění pánve. Dosažení pružnosti a pevnosti těla. To vše za aktivní účasti cvičících, kteří se učí stále více vnímat a poznávat své tělo zvnitřku. To vše působí pozitivně na celistvost všech funkcí těla, včetně psychiky. Cvičení je ideální jako prevence před zbytečným poškozováním těla.

POPIS 

VK systém cvičení vychází částečně z pilátes. Jedná se o specializovaný soubor cviků a sestav určený pro současný životní styl se všemi aspekty zatížení životního stylu na organismus každého z nás. Dále z jednoduchých základů moderního tance dle Marthy Graham, žačky pana Pilátese. Čerpání energie v klidných pohybech a výdržích jsem se ze základů Tchi Kungu. Velký podíl na tvorbě VK systému pohybu má moje intuice, která díky pravidelnému cvičení mi napravila poškozené tělo a souběžně vyrovnala nitro k celkové harmonii.

MOTTO PROJEKTU

„V TOBĚ JE SÍLA,V TOBĚ JE ENERGIE, V TOBĚ JE TVÉ ZDRAVÍ”

Základem je vnímání těla zevnitř. Být ve svém těle znamená lépe jej ovládat, poznávat, hovořit s ním a opravovat jej. Současně ovlivňujeme pozitivně i své nitro. Všichni máme v sobě sílu, energii a zdraví. Nezáleží na fyzické zdatnosti, věku, pohybových zkušenostech, ale uvědomění si tohoto zásadního faktu pro naše zdraví. Uvědomění si vlastní síly, energie z uvedeného motta lze velmi jednoduše docílit vnímáním vlastního těla zevnitř. Jedná se o proces dlouhodobý a stálý k dosažení stále se zvyšujícího pozitivního účinku. Současně cvičící poznává více sám sebe, uvědomuje si svou důležitost a roli v životě, seznamuje se svým tělem, poslouchá jej, obdivuje jeho inteligenci a začíná sám sebe více milovat ... to vše se projeví radostí z pohybu při cvičení a výrazným zlepšením harmonizace těla i duše. Nelze aplikovat cviky bez znalosti a nácviku správného dýchání, současně s aktivací centra síly a využití energie centra síly - pánve. Důraz kladu i na práci se středem těla a jeho propojení se silou pánve. To vše podporuje vnímání těla, vnímání pohybu a vědomého porovnávání se správným provedením…. Velmi pozitivní vliv má vnímání těla na vlastní přičinění pro pozitivní a efektivní rehabilitaci, samo vztažné uzdravování, uklidnění mysli a celkovou harmonizaci osobnosti.

VK systémové cvičení
VK systémové cvičení
VK systémové cvičení
VK systémové cvičení

Základní aspekty zajišťující správný přístup a provedení

DÝCHÁNÍ

Dech ovlivňuje roznos kyslíku do hlubokých svalů těla, zejména svaly kolem páteře, pánevní, břicha, bederní ..... Nádech nosem s uzavřenými ústy, aktivace středu těla a pánve, výdech ústy se zapojením pánve, jako centra síly. U každého cviku je dýchání přesně nastaveno. Souhra dechu, aktivace a prováděného cviku nebo sestavy je základem metodiky VK systému pohybu.

VNÍMÁNÍ TĚLA ZEVNITŘ

Vnímáni těla zevnitř je cesta k uvědomění si vlastní energie a její schopnosti aktivace, je výrazný posun ve prospěch zdraví, vnímání těla jako celku i jednotlivých částí. Omezení vlivu ega, tj. nežádoucích myšlenkových pochodů a nacházení vlastní intuice je základem harmonizace a celistvosti těla.

ČTYŘI ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI = soustředění, trpělivost, přesnost, pečlivost

jsou nenahraditelné. Jsou základním předpokladem dosaženého účinku. Uvedené 4 vlastnosti nejsou časově náročné, ale vrací vás k původnímu nastavení člověka jako pečlivého pozorovatele dění, přírody v souvislostech k sobě samému.

Vše uvedené ve spojitosti se systémem cviků a sestav odbourává stres, nezvyšuje tlak, působí na uklidnění, potlačuje ego. Vede k poznání vlastního těla a sama sebe. K uvědomení si vlastních hodnot a přirozené síly ve prospěch ozdravení celého organizmu a k harmonii těla i duše. Dodává zdravé sebevědomí, radost z ovládání těla i pohybu.

Cvičení vede ke krásnému harmonickému pohybu, fyzicky nepřetěžující a při dodržení uvedených zásad tělo postupně posilujeme a postupně zvyšujeme náročnost cvičení. Pokročilejší cvičenky se postupně přibližují k vizualizací „baletu“ těla. Užívají si cvičení, což je viditelné v harmonii provedení. Upravují si sami intenzitu dýchání dle zaměření cviku. Poznávají význam výdechu s cíleným zaměřením a cestu jeho vnitřního vedení.

Připravuji publikaci CESTA KE ZDRAVÍ prostřednictvím VK systému pohybu, vydání publikace do konce roku 2020. Věra Krestýnová